amirshalom-slide-1 amirshalom-slide-2 amirshalom-slide-3 amirshalom-slide-4
מס' ההוראה
נושא ההוראת ניצב
תאריך עדכון
הורדת ההוראה
501
תכנית עבודה במדורי מניעת דליקות
ינואר 05
502
הגשת ערעור על דרישות שירותי הכבאות
נובמבר 01
503
הכנת תיק שטח
נובמבר 09
504
סידורי בטיחות אש בתחנות משנה של חברת החשמל
אפריל 10
505
סידורי בטיחות אש בבתי חולים ומוסדות בריאות
דצמבר 11
506
אמצעי כיבוי בתחנות תדלוק
‏מאי 14
507
אמצעי כיבוי במתקני גפ"מ
ינואר 11
508
סידורי בטיחות אש ומניעת דליקות במרפאות
דצמבר 01
509
ציוד כיבוי בחניונים
נובמבר 09
510
דרישות בטיחות אש ומניעת דליקות בבתי מלון
נובמבר 09
511
ציוד כיבוי בחוות מכלים
מאי 10
512
סידורי בטיחות אש בבתי אבות
נובמבר 01
513
סידורי בטיחות אש בלולים
ספטמבר 10
514
אמצעי כיבוי במתקני שאיבת מים
מאי 11
515
סידורי מניעת דליקות במוסדות לטיפול במשתמשים בסמים
מאי 02
516
סידורי מניעת דליקות בדירות מעבר לשיקום אסירים משוחררים
מאי 02
517
שימוש במבנים יבילים – קרוונים ככיתות לימוד
ינואר 11
518
סידורי בטיחות אש בבתי מרקחת
יולי 11
519
דרישות נוספות לסידורי כבאות בבניינים
אוגוסט 09
520
סידורי כבאות במוסכים
מאי 09
521
סידורי בטיחות אש בחדרי אירוח
מרץ 07
522
סידורי בטיחות אש באולם שמחות קיים ובגן אירועים קיים
יוני 13
523
סידורי בטיחות אש במוסדות חינוך
אוגוסט 14
524
בטיחות באירועים שנעשה בהם שימוש באש – משואות, סיסמאות אש ותהלוכות לפידים
מרץ 07
525
תנאי רשות הכבאות לרישוי עסק לשינוע דלק – פריט 2.2. ג'
מרץ 07
527
סידורי בטיחות ב"מרכז יום לזקן"
דצמבר 08
528
סידורי בטיחות אש מתקני PRMS במערכת הולכת הגז הטבעי
פברואר 12
529
זמינות רשת מים ופריסת ברזי כיבוי
דצמבר 09
530
סידורי בטיחות אש בתחנות טרנספורמציה של חברת החשמל
מאי 11
531
סידורי בטיחות אש במנהרות תשתית רב מערכתיות
נובמבר 10
532
אופן הגשת נספח אמצעי בטיחות אש ומקרא אחיד
יולי 14
533
סידורי בטיחות אש בתחנות החלפה לכלי רכב חשמליים
נובמבר 10
534
סידורי בטיחות אש באתרי אחסון צמיגים
פברואר 12
535
בטיחות אש באירועים ציבוריים
יוני 10
536
משטר הפעלות מערכות בטיחות אש – אינטגרציה
יוני 13
537
סידורי בטיחות אש ומניעת דליקות במתקני כליאה בשב"ס
יוני 11
538
סידורי בטיחות אש במחנות נוער
יוני 11
539
סידורי בטיחות אש בתחנות כח
ספטמבר 11
540
סידורי בטיחות אש ברפתות
ספטמבר 12
541
סידורי בטיחות אש במעגנות
יולי 12
542
חלוקת גז טבעי פנים מפעלית
אוגוסט 12
543
מרץ 13
550
ינואר 12